صفحه نخست

صفحه نخست پنل مدیریت
وضعیت سایت:
فعال
تعداد مطالب:
1
مطالب تائید نشده ی کاربران:
0
تعداد شکایات:
0
تعداد نظرات:
نظرات تائید نشده:
0
تعداد کاربران:
1
کاربران اخراج شده:
0
حجم بانک اطلاعاتی (دیتابیس):
109.73 کیلوبایت
حجم Cache (ذخیره گاه):
18.83 کیلوبایت
 

  
نسخه این سیستم: 10.3
نوع لیسانس: دیتالایف انجین فارسی
سیستم عامل:
نسخه PHP: 5.4.41
نسخه MySQL: 5.6.21 MySQLi
نسخه GD: GD Version: bundled (2.1.0 compatible), FreeType Support: Enabled, FreeType Linkage: with freetype, T1Lib Support: Disabled, GIF Read Support: Enabled, GIF Create Support: Enabled, JPEG Support: Enabled, PNG Support: Enabled, WBMP Support: Enabled, XPM Support: Disabled, XBM Support: Enabled, JIS-mapped Japanese Font Support: Disabled,
ماژول mod_rewrite: فعال
حالت استاندارد (Safe Mode): غیرفعال
حافظه استفاده شده: 128M
عملیات های غیرفعال: fpassthru, crack_check, crack_closedict, crack_getlastmessage, allow_url_fopen, show_source, pcntl_exec, crack_opendict, psockopen, php_ini_scanned_files, hell-exec, system, dl, ctrl_dir, phpini, tmp, safe_mode, systemroot, server_software, get_current_user, HTTP_HOST, php_uname, ini_restore, popen, pclose, exec, shell_exec, suExec, passthru, proc_open, proc_nice, proc_terminate, proc_get_status, proc_close, pfsockopen, leak, apache_child_terminate, posix_kill, posix_mkfifo, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid, escapeshellcmd, escapeshellarg, posix_ctermid, posix_getcwd, posix_getegid, posix_geteuid, posix_getgrgid, posix_getgrnam, posix_getgroups, posix_getlogin, posix_getpgid, posix_getpgrp, posix_getpid, posix_getppid, posix_getpwnam, posix_getrlimit, posix_getsid, posix_isatty, posix_setegid, posix_seteuid, posix_setgid, posix_times, posix_ttyname, posix_uname, posix_access, posix_get_last_error, posix_mknod, posix_strerror, posix_initgroups, posix_setsid, posix_setuid, symlink
بیشترین حجم آپلود فایل: 64 مگابایت
فضای باقی مانده در کل هاست: 25.91 گیگابایت
مشکل امنیتی:
بر روی فایل /templates/.htaccess اطلاعات قابل نوشتن است و این مشکل مغایر با رعایت امنیت اسکریپت است. لطفاً سطح دسترسی این فایل را روی 444 قرار دهید.
مشکل امنیتی:
بر روی فایل /uploads/.htaccess اطلاعات قابل نوشتن است و این مشکل مغایر با رعایت امنیت اسکریپت است. لطفاً سطح دسترسی این فایل را روی 444 قرار دهید.
مشکل امنیتی:
بر روی فایل /uploads/files/.htaccess اطلاعات قابل نوشتن است و این مشکل مغایر با رعایت امنیت اسکریپت است. لطفاً سطح دسترسی این فایل را روی 444 قرار دهید.
مشکل امنیتی:
بر روی فایل /engine/data/.htaccess اطلاعات قابل نوشتن است و این مشکل مغایر با رعایت امنیت اسکریپت است. لطفاً سطح دسترسی این فایل را روی 444 قرار دهید.
مشکل امنیتی:
بر روی فایل /engine/cache/.htaccess اطلاعات قابل نوشتن است و این مشکل مغایر با رعایت امنیت اسکریپت است. لطفاً سطح دسترسی این فایل را روی 444 قرار دهید.
مشکل امنیتی:
بر روی فایل /engine/cache/system/.htaccess اطلاعات قابل نوشتن است و این مشکل مغایر با رعایت امنیت اسکریپت است. لطفاً سطح دسترسی این فایل را روی 444 قرار دهید.